Geoinformacije, GIS Konsultantska kompanija - Srbija
U SUSRET GEO-INFORMACIJAMA ...
Do geoinformacija pomoću kosih avio snimaka

OSNOVNA IDEJA

  • brz i pristupačan način da se dodje do ažurne podloge
  • sistem jednostavan za korišćenje od strane širokog kruga korisnika. Obuka korisnika koji nisu ranije radili sa avio snimcima traje samo jedan dan
  • 3D okruženje sa mogućnošću merenja dužina, visina i površina objekata
  • izuzetno detaljan prikaz objekata sa uvidom u izgled fasada i spratnost objekata
Snimanje kosih avio snimaka
Kosi avio snimci se dobijaju snimanjem sa višestrukim avio kamerama. Sistem obezbedjuje jedan vertikalni snimak i četiri snimka pod uglom od 45° u odnosu na horizont.

Merenje pomoću kosih snimaka

Kosi snimci se snimaju u pravcu 4 strane sveta.

Izmedju snimaka se obezbedjuje preklop što omogućava da se za svaki detalj u prostoru obezbedi oko 12 snimaka iz različitih pravaca.

Obradom podataka snimanja za svaki snimak se odredjuje položaj i orijentacija za vreme snimanja.

Uz snimke se isporučuje i digitalni model terena, čime se omogućava da se snimci mogu koristiti za:
  • merenje koordinata tačaka na terenu,
  • merenje površina objekata,
  • merenje dužina i visina objekata


Da testirate rad BlomURBEX servera na demo podacima >>>


© Geo Info Strategies. Sva prava zadržana.
Molimo da pošaljete vaše komentare o ovom web sajtu na info@geoinfo.rs